TheraSuit Tedavi Metodu

Serebral Palsi TheraSuit Tedavi Metodu ile gelişim geriliği ve travmatik beyin hasarı gibi nörolojik bozukluklar için çok heyecan verici bir yaklaşım. Çeşitli teknikler ve metotların elemanlarını kombine eder ve temelleri egzersiz fizyolojisine dayanan sağlam bir mantığı vardır.therasuit-tedavisi

Anahtar nokta katılımcının kendi ihtiyaçları kuvvetleri ve zaaflarına dayalı kurulmuş bir kuvvetlendirme programıdır. Artan kuvvet genellikle kendini günlük yassın. aktivitelerinde gösterir.

Therasuit Metodu yoğun ve spesifik bir egzersiz programına dayanır. Patolojik reflekslerin eliminasyönu ve yeni, doğru ve fonksiyonel hareket paternlerinin yerleştirilmesinin büyük önemi vardır.

Therasuit Metodunda çeşitli aletler kullanır. Bir tanesi de TheraSuit isimli soft dinamik proprioseptif ortezdir. Therasuit vücudu mümkün olduğu kadar normale yakın bir şekilde düzeltir. Doğru postüral düzgünlüğü yeniden kurmanın kas tonusu, duyu ve vestibular fonksiyonu normalize etmede çok önemli bir rolü vardır.

Evrensel egzersiz ünitesi, (Uzay Terapisi) istenilen hareketleri izole etmek ve bu hareketten sorumlu kas gruplarını kuvvetlendirmek ve kuvvetlendirmek için gerekli yetenekleri kazandırmak için kullanılır. Evrensel egzersiz ünitesi hareket genişliği, kas ve eklem esnekliği yanında fonksiyonel becerilerin kazandırılmasını sağlar.

Therasuit Metodu bireyin gelişimini ve büyümesini arttıran yapısal bir programdır.

TARİHÇESİ

Uzay teknolojisinden esinlenerek geliştirilen bu tedavi metodu temelini Rusya’dan alır.

Orjinaline kozmonotların giydiği özel kıyafet olan Penguin Suit” denmektedir.

İlk başta bu kıyafet kozmonotların uzayda uzun süre kaldıklarında karşılaştıkları yer çekimi eksikliğinin olumsuz etkilerini ( kas atrofisi, osteoporoz ) önlemek amacıyla dizayn edildi.

1990’lı yıllarda ‘Suit’ nöromuskuler rahatsızlıkları olan çocuklarda kullanıldı.

1997 Suit Amerika’da özürlü çocukların hizmetine sunuldu.

2002 ‘TheraSuit’ metodu dizayn edildi.

2003 Amerikan Gıda İlaç Dairesi tarafından FDA belgesi aldı.

2005 Rehacare-Dusseldorf da yılın buluşu ödülü aldı.

TheraSuit™

TheraSuit  Elastik bant sistemi sayesinde birbirine bağlantılı; başlık, yelek, diz yastıkları ve ayakkabı bileşenlerini içeren yumuşak, proprioseptif, dinamik ortez. Çocuğun ilerleme ve gelişimini hızlandırmak için yoğun egzersiz programımızla kombine ettiğimiz güvenilir ve etkili bir araçtır.

 • Propriosepsiyonu geliştirir.
 • Patolojik refleksleri azaltır.
 • Bedenin genel durusu ve düzgün hareket paternlerini yeniden inşa eder.
 • Harici denge sağlar ve zayıf kasları destekler.
 • Vücudun görünüşünü düzeltir.
 • Vestibular sistemi etkiler.
 • Merkezi sinir sistemini yeniden eğitmek üzere beyni uyarır.
 • Dokunsal ve duyusal uyarı sağlar.
 • Konuşmanın kazandırılması ve akıcılığını sağlar.
 • Vücudu ağırlık seklinde basınçla yükler.
 • Yeni öğrenilen hareketler ve fonksiyonel becerilerin gelişimini hızlandırır.

Endikasyonları

 • Serebral Palsili çocuklar
 • İnme (Felç) Hastaları
 • Travmatik Beyin Yaralanmaları
 • Omurilik Hasarları
 • Nöromuskuler Hastalıkları

Tipik Yoğun Egzersiz Programı

Günde 3-4 Saat Haftada 5 gün 3-4 Hafta

İlk Hafta

Tonus azaltılması üzerinde çalışma/patolojik hareket kalıplarını azaltma, aktif düzgün hareket kalıplarını arttırma ve genel kuvvetlendirme

İkinci Hafta

Hareketlenen sorumlu spesifik kas gruplarının kuvvetlendirilmesi üzerinde çalışma

Üçüncü Hafta

Artan kuvvet ve dayanıklılığı kullanarak çocuğun fonksiyonel seviyesini geliştirme (oturma, emekleme, yürüme)

Neden ve Nasıl işe Yarıyor?

 • Patolojik hareket kalıplarını azaltır.
 • Kuvveti arttırır.
 • Kas kontrolunu ve koordinasyonunu arttırır.
 • Dayanıklılığı arttırır.
 • Fonksiyonel aktiviteleri arttırır.

TheraSuit Uygulamaları

 • Serebral Palsi
 • Gelişim Geriliği
 • Travmatik Beyin Hasarı
 • Serebro – Vasküler Olaylar (SVO)
 • Ataksi
 • Atetoz
 • Spastisite
 • Hipotoni

TheraSuit, uygulanan hastanın yerine hareketi yapmaz. Sadece kılavuzluk eder. Bu sayede tüm bu belirtilen yarar ve kazanımlar gerçekleşir. Genellikle TheraSuit başlangıçta zayıf kaslar için destekleyici bir sistem olarak kullanılır. Fakat, hasta ilerleme kaydettikçe, bantlar sıkıştırılır ve direnç uygular bu da kasların kuvvetlenmesini sağlar.

Elastik bantların yükleme etkisinden dolayı, iskelet sistemi mekanik kuvvetlerle yüklenir. Kemiklerde kuvvetlenme, düzenli kemikleşme ve kalsifikasyon sadece kemiklere etki eden kuvvetler sayesinde çok iyi kanıtlanmıştır.

Hareket kısıtlandığında, erken ağırlık aktarımı ve böylece kemiklerde kuvvetlenme elde edilmiştir. Kemik demineralizasyonu (Kalça, Kalkaneus Kemiği ve Omurga) çok yaygındır. 

TheraSuit’in Yararları

 • Merkezi Sinir Sistemini Yeniden Eğitir.
 • Ontojenik Gelişimi Restore Eder.
 • Eksternal Stabilizasyon Sağlar.
 • Kas Tonusunu Normalize Eder.
 • Vücudu Mümkün Olduğu Kadar Normale Yakın Düzgünleştirir.
 • Dinamik Düzeltme Sağlar.
 • Vestibular Sisteme Etki Eder.
 • Dengeyi Geliştirir.
 • Koordinasyonu Geliştirir.
 • Ataksi İle Atetozda Kontrolsüz Hareketleri Azaltır.
 • Vücudun Farkında Olmayı Geliştirir.
 • Zayıf Kasları Destekler.
 • Güçlü Kaslara Direnç Uygulayarak Daha da Güçlendirir.
 • Bas Kontrolü ve Gövde Desteğine Etkisini ve Konuşmanın Kazandırılmasını Geliştirir.
 • İnce ve Kaba Motor Becerilerin Gelişimini Destekler.
 • Kemik Dansitesini Geliştirir.
 • Kontraktürlerin Azaltılmasına Yardımcı Olur.
 • Kalça Eklemine Vertikal Yükleme Yaparak Kalça Düzgünlüğüne Yardım Eder.

Yapılan çalışmalar ile TheraSuit kullanımının kalça eklemi subluksasyonunu engellemenin yanında kemik dansitesini geliştirdiği saptanmıştır.

TheraSuit, teferruatlı yeni bir fiziksel terapi yöntemi olan TheraSuit metodunun bir parçasıdır. Yapılan vaka-kontrol çalışmasında iki grup karşılaştırılmış; Birinci grupta TheraSuit metoduyla birlikte TheraSuit kullanılmış, ikinci grupta ise TheraSuit kullanılmadan sadece TheraSuit metodu uygulanmış.

Sonuçta: TheraSuit kullanılan çocukların fonksiyonları daha hızlı ve daha fazla kazandıkları görülmüştür. TheraSuit kullanımı ile birlikte yoğun terapiye alınan çocuklarda kısa sürede çok iyi sonuçlar elde edilmiştir.

TheraSuit’ in etkisi, yüzlerce çocuk ve yetişkinde çarpıcı bir ilerleme ile kazanılmıştır. Bu yöntemi kullanan bir çok klinik TheraSuit’ in yararlarını belgelemek için araştırma merkezleri kurmaktadır. Çok yeni olmasına rağmen TheraSuit ve TheraSuit metodu nörolojik ve duyusal bozukluklar için standart bir tedavi metodu olma yolunda ilerlemektedir.

 257 total views,  1 views today

Yukarı Çık